Złota Róża dla Elizy Segiet

12 lipca, 2019 w Komunikaty, Wydarzenia by Fundacja Arkona

Po raz szósty Kapituła Nagrody Literackiej im. Jarosława Zielińskiego  (przewodniczący Aleksander Nawrocki) zmierzyłasię z przesłanymi jej tomikami poetyckimi, by nagrodzić najciekawszy tom wierszy wydanych w 2018 roku. Nie zabrakło też własnej inwencji związanej z poszukiwaniem nowych lektur w przyjaznych członkom Kapituły księgarniach i bibliotekach. Czy był to rok gorszy od ubiegłego, jeśli chodzi o obfitość i poziom literacki książek branych pod uwagę do nagrody? Trudno to ocenić. W każdym razie zapoznanie się z kilkudziesięcioma tomikami to duże przeżycie, to cała paleta twórczych indywidualności, języka, czy kreacji. To nas cieszy, a smuci jedynie fakt, iż tylko jednego twórcę możemy nagrodzić.

Do ścisłej czołówki poetów, którzy znaleźli uznanie członków Kapituły należeli: Dawid Jung (autor tomu Karaoke), Justyna Paluch (Infalia), Hanna Dikta (Awantury nie będzie), Marcin Badura (Szare mydło. Biały jeleń), Eliza Segiet (Magnetyczni), Marcin Jurzysta (Chatamorgana) i Jan Rojewski (Ikonoklazm).

Po dyskusji zakończonej jawnym głosowaniem laureatką Nagrody Literackiej im. Jarosława Zielińskiego Złota Róża za rok 2018 została Eliza Segiet, autorka tomu Magnetyczni. Utwory zamieszczone w tym zbiorku to jeszcze jedna bolesna rozprawa z grozą II wojny światowej, próba zgłębienia Holocaustu i tego wszystkiego, co się z nim wiąże. Należy docenić odwagę młodej poetki, iż zdecydowała się podjąć tak zdawałoby się wyeksploatowany we współczesnej literaturze temat. Kapituła doceniła i jej odwagę, i dobry poziom artystyczny wierszy. To utwory pozornie proste, ale łatwo dostrzec w nich tzw. drugie dno, oryginalne refleksje poszerzające wiedzę czytelnika o latach wojny, każdej wojny. Również łatwo zauważyć uniwersalność jej przesłania, dotarcie poprzez liryczne obrazy jakby do dna ludzkiego bytu, które uratować od zagłady człowieczeństwa mogła tylko wierność, miłość i przyjaźń. To mocno akcentuje poetka, to wchodzi w zakres jej kodeksu moralnego. Nie brakuje jej współczucia dla wojennych braci i sióstr, których dotknęła przemoc niemieckiego najeźdźcy. To jej niezniszczalne prawo do przypominania, do pamiętania, do kultywacji słów: „Jeśli my zapomnimy o nich – niech Bóg zapomni o nas”. Zdaniem poetki, w każdym poniżonym należy zobaczyć Człowieka, który ma prawo do życia, do założenia rodziny i do szczęścia. Zwłaszcza młodzi czytelnicy powinni zapoznać się z tym tomem wierszy, którego przesłanie brzmi: nadzieja umiera ostatnia.

Eliza Segiet opublikowała dotąd kilka życzliwie przyjętych tomików poetyckich, publikuje w prasie literackiej. Zdobyła też liczne nagrody literackie, w tym międzynarodowe.

Stypendystami Fundacji ARKONA na rok szkolny 2019/2020 zostali Ignacy Krzemiński-Iwan i Ines Leliwa.

Uroczystość wręczenia Złotej Róży, dyplomów oraz stypendiów odbędzie się we wrześniu br. w Ursynotece-Muzeum przy ul. Barwnej 8 w Warszawie, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni.

ZIELIŃSKI PO ANGIELSKU

31 marca, 2018 w Wydarzenia by Fundacja Arkona

5 marca br. w liryczny nastrój w Ursynotece-Muzeum przy ul. Barwnej 8, wprowadził zebranych Marcin Molski, uczeń ursynowskiego liceum im. Aleksandra Kamińskiego, popularnego „Kamyka”. Molski to stypendysta Fundacji ARKONA im. Jarosława Zielińskiego, który po maturze pragnie podjąć studia na Uniwersytecie Muzycznym, w klasie kompozycji lub dyrygentury. Ambitne to zamierzenie, któremu, w co wierzymy, Marcin sprosta.

Marcin po raz pierwszy publicznie wykonał utwory Zielińskiego w formie śpiewanej. Nie zawiódł, jak nie zawiedli nasi wypróbowani przyjaciele, czyli goście zaproszeni na promocję polsko-angielskiego tomu wierszy Jarosława Zielińskiego pt. List do mojego syna. Letter to my son. To kolejna książkowa publikacja, tym razem w języku angielskim po zbiorach wydanych w języku rumuńskim, albańskim i włoskim.

Po wysłuchaniu pieśni do słów Jarosława Zielińskiego, prowadzący promocję Mikołaj Wachowicz, zwięźle omówił życiorys i dorobek twórczy Jarosława Zielińskiego (1971 –2012). Dodajmy, że Wachowicz jest autorem wydanej w ubiegłym roku monografii poświęconej Zielińskiemu. Monografia nosi tytuł Powiedziałem wam wszystko co wiem. Jarosław Zieliński i jego pokolenie 1971. To pogłębiona biografia młodego człowieka o niepospolitym intelekcie, wrażliwego i utalentowanego literacko, ale nie tylko. Poeta, który łączył poezję z głęboką wiedzą informatyczną to się rzadko zdarza. A jednak.

Współtwórcami książki można nazwać jej wydawcę (Jana Rodzima, prezesa Oficyny Wydawniczej ASPRA-JR), redaktora, korektorkę, autorkę zdjęć do niej czy konsultantkę, ale przede wszystkim tłumaczkę. Tłumaczka Ewa Sherman mieszkająca w Bristolu nie mogła przybyć ze względu na nawał służbowych obowiązków. Przysłała list, w którym m.in. napisała, że próba przełożenia wierszy nierymowanych, powstających w zupełnie odmiennych klimatach, wierszy hermetycznych w pewnym sensie, bo bardzo osobistych, których autorem jest młody mężczyzna – była dla niej ogromnym wyzwaniem, i dotąd nie ma pewności, czy sprostała powierzonemu jej zadaniu. Na pewno bardzo pomocny dla zrozumienia poezji zmarłego autora był dla niej esej Krystyny Koneckiej pt. Świat znaczeń Jarosława Zielińskiego. Przetłumaczyła te a nie inne wiersze, bo – mogąc wybierać – wybierała te, które najbardziej poruszyły ją emocjonalnie, a jednocześnie, być może, pozwolą czytelnikowi anglojęzycznemu poznać choćby odrobinę osobowość bardzo utalentowanego, wrażliwego, kochającego życie i wszystkie jego przejawy Poety, jakim był Jarosław Zieliński.

Publiczność nie zawiodła się na interpretacji prezentowanych wierszy zarówno przez Janusza Leśniewskiego, znanego i cenionego aktora, jak i studentkę UW Patrycję Solecką, która czytała wersje angielskie utworów Zielińskiego. Można stwierdzić, że tłumaczce udało się oddać zarówno treść, jak i kadencję zdania, jego melodykę czy też rytm. Tłumaczenie nigdy nie może być dosłowne, przede wszystkim chodzi, by poza treścią, przekazać klimat wiersza, jego emocje. Zatem warto znaleźć sposoby na popularyzację tomu List do mojego syna. Letter to my son, wszędzie tam gdzie obecny jest język angielski. Młody poeta, a więc nie klasyk np. z epoki romantyzmu, nie laureat literackiej nagrody Nobla, lecz ktoś nowy i nam współczesny czyż nie mógłby być odkryciem na obszarze angielskojęzycznym, czyż czytelnicy z tego kręgu nie byliby ciekawi, o czym myśli, co czuje i co przeżywało i przeżywa pokolenie Jarosława Zielińskiego, pokolenie 1971; to, które w przełomowym dla Polski 1989 roku miało osiemnaście lat i w wolnej ojczyźnie rozpoczęło swój dorosły żywot?

Recytatorzy rozpoczęli od tytułowego Listu do syna. Prowadzący promocję podkreślił, iż list, ta popularna przez wieki forma kontaktu z drugim człowiekiem, dziś wyraźnie przegrywa z SMS-em czy mailem. Zaprzestaliśmy pisać długie listy, nie dbamy o ich literacką formę. A szkoda. List to przecież szkoła literatury, także szansa na otwarcie się przed nami adresata czy nadawcy. Czy nie jest już najwyższy czas, by powrócić do starych i sprawdzonych wzorów epistolograficznych?

Poza Listem do syna usłyszeliśmy w języku polskim utwory Jarosława Zielińskiego: Cokolwiek, Wiatr od morza, Wieczorne morze, Śpiąca królewna, Klucz. I ich angielskie odpowiedniki.

Oto początek angielskiej wersji tytułowego Listu do syna:

 

You know, I am honestly good here

                        though it is sometimes hard to say:

                        it is nothing

                        I live in the country

                        where what really matters

                        is what I will do while sitting at night

                        in front of the monitor […]

 

Wersja polska:

 

                        Wiesz, tak naprawdę to jest mi tu dobrze

                        choć niełatwo czasem powiedzieć:

                        to nic takiego

                        żyję w kraju

                        gdzie naprawdę liczy się to

                        czego dokonam siedząc w nocy

                        przed monitorem […]

 

Na koniec powtórzmy raz jeszcze, że przepiękną oprawę muzyczną tego wieczoru zapewnił zebranym młody i utalentowany stypendysta Arkony, Marcin Molski. Z dorobku poety wybrał utwory: Ja, Nie kocham Cię, Miasto, Pocałunek, W blasku świateł.

Jednak, jak nam powiedział, nie zamierza na tym poprzestać. Na pewno pochyli się jeszcze nie raz nad poezją Jarosława Zielińskiego, by dzięki muzycznej do niej oprawie, w formie śpiewanej ukazywać jej nowe, nieodkryte dotąd liryczne treści.

Patrycja Solecka

GALA NA CAŁEGO

1 listopada, 2017 w Wydarzenia by Fundacja Arkona

         26 września br. w warszawskiej Ursynotece Muzeum przy ul. Barwnej 8 odbyła się po raz czwarty uroczystość wręczenia laureatce nagrody literackiej Złota Róża oraz stypendiów wytypowanym przez Kapitułę Nagrody Literackiej stypendystom.

Uroczystość rozpoczęła się od recytacji wiersza Jarosława Zielińskiego przez znanego ursynowskiego twórcę Wojciecha Dąbrowskiego blisko związanego z Fundacją ARKONA. To wprowadziło zebranych w odpowiedni nastrój, przypominając jednocześnie, że patronem Kapituły Nagrody Literackiej Złota Róża jest poeta i prozaik, a także informatyk Jarosław Zieliński (1971–2012), którego bliżej przedstawił prowadzący spotkanie Mikołaj J. Wachowicz.

Nagrodę literacką Złota Róża za wydany w ubiegłym roku zbiór wierszy otrzymała Anna Maria Musz. Młoda poetka może poszczycić się dorobkiem, którego mógłby jej pozazdrościć niejeden z starszych twórców. Jej nazwisko dobrze jest znane w prasie literackiej od kilku lat. Dwa jej dokonania mają charakter wręcz spektakularny, to wydana w Oficynie Wydawniczej STON2 monografia Poeta i przestrzeń. Portret literacki Stefana Jurkowskiego oraz opublikowany w ubiegłym roku tom poetycki Lot nad miastem, który to zauważyła i doceniła Kapituła Nagrody Literackiej im J. Zielińskiego w osobach: Aleksander Nawrocki (przewodniczący), Stanisław Grabowski (sekretarz), dr Lam My Quang, Mikołaj J. Wachowicz i Andrzej Walter (członkowie). Ten ostatni wygłosił laudację na cześć laureatki, mówiąc między innymi, że wiersze Anny Marii Musz z pewnością warte są wielokrotnej i wnikliwej lektury – każdy z nich jest przygodą intelektualną samą w sobie, a przy tym jakimś drogowskazem, jakąś obserwacją, sygnałem, zaczynem do dyskusji. Dlatego warto było je nagrodzić. Jako Kapituła nagrody dla „śmiałych odkrywców” jest ona wręcz zobowiązana do dostrzegania tego typu „zjawisk” w polskiej poezji współczesnej – wiersze te bowiem, swoją autonomią myśli i przeżyć, są właśnie czymś odrębnym, nowym i bardzo ciekawym i nasz głos być może spotęguje siłę rażenia tego tomu.

Należy koniecznie dodać, że sukces artystyczny Anny Marii Musz dodatkowo uhonorował swoim dziełem sztuki (obrazem) wybitny artysta malarz, absolwent warszawskiej ASP Andrzej Kalina, m.in. uczestnik kilkuset wystaw w kraju i zagranicą.

Następnie honorowy dyplom literacki wręczono mamie Ewy Adamskiej    (1990–2005) ), autorce tomu Wiersze, wersy, wersety wydanego w 2016 roku przez wydawnictwo EA. Mama Ewy, dr Elżbieta Staniszewska, przyjmując nagrodę Kapituły, powiedziała m.in., iż jest to dla niej szczególne wyróżnienie. Bo, jak stwierdziła Pierwsza Dama polskiej poezji, Julia Hartwig: Bliscy zaludniają moją pamięć i chcą z niej na chwilę wyjść. I wiersz daje taką możliwość. I tu jeszcze można dodać, że wielu z tych ludzi już nie ma. Więc oni tym bardziej domagają się obecności , bo człowiek, który żyje fizycznie, którego można spotkać na ulicy, sam sobie załatwia swoją obecność. Natomiast jesteśmy odpowiedzialni za stałą obecność zmarłych, a przynajmniej za to, żeby oprócz nas ktoś jeszcze mógł tę ich obecność dostrzec. Wydawcy książki Ewy Adamskiej Wiersze, wersy, wersety, mama i stryj, dziękują Kapitule za to uobecnienie Ewy w naszej rzeczywistości.

Zebrani wysłuchali recytacji wierszy Ewy Adamskiej pt. Dwa słowa o mnie, List – próba kontaktu oraz dedykowany mamie Dziękuję.

Andrzej Walter z kolei przybliżył obecnym, ważny jego zdaniem, utwór poetycki Ewy pt. Kto wiedziałby o mnie wszystko: Bo musi być na świecie ktoś / Kto wiedzieć o mnie będzie wszystko / Znane mu będą zarówno moje imię i nazwisko / Jak i najmniejsze drobiazgi z życia / Że mrużę oczy, gdy kroję jabłka / Że zawsze, kiedy oczy suche, policzki duszy strużkami zalane / Że wolę umrzeć teraz przy kochanych, niż na wieki pośród obcych […]

Kolejnym punktem tej uroczystości było uhonorowanie dyplomami, symbolicznymi różami oraz zbiorami książek trójki stypendystów.

Anita Róg jest uczennicą II LO im. Mikołaja Kopernika w Mielcu. Uczestniczy w pracach Mieleckiego Towarzystwa Literackiego. Nie tylko pisze wiersze, ale także gra na gitarze i keyboardzie, śpiewa i maluje. Brała udział w wielu konkursach literackich i muzycznych. Ma na swoim koncie sporo nagród, w tym I miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim „O Różę Karoliny”. Zdążyła wydać dotąd trzy tomiki poetyckie: Goniąc marzenia, Twarzą wiatru i Pisane ciszą. Debiutowała w nr 5 mieleckich „Artefaktów” (2016).

Zebranym zaprezentowała swój wiersz pt. Dotyk Julii, zaczynający się od słów: przyszłam dziś by cię / jeszcze raz dotknąć /Julio/ ten płomień szaleńczy / i złączone dłonie bezpiecznie / okryte nocą na wieki […]

Gabriela Swatek, która przyjechała na Ursynów z Wojsławic, małej miejscowości w województwie lubelskim, druga ze stypendystek, wydała dotąd jeden tomik wierszy pt. Na tropie marzeń, którego publikację zawdzięcza Fundacji Ku Przeszłości. To nie pierwsze spotkanie Gabrieli ze literaturą. Jest ona m.in. laureatką powiatowego konkursu literackiego „Złote pióro” (2014) oraz XIV Przeglądu Pieśni i Poezji Powstańczej i Patriotycznej zorganizowanej przez ZSP w Wojsławicach.           Uczniem ursynowskiego liceum jest trzeci stypendysta Marcin Molski, poeta o  niekonwencjonalnej wyobraźni, ale zubożylibyśmy jego portret gdybyśmy ograniczyli go tylko do poezji. To ponadto muzyk, pianista, a także kompozytor. Nic więc dziwnego, że Marcin, uczeń LXX Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Kamińskiego, po maturze, wybiera się na studia kompozytorskie do Akademii Muzycznej. Kim będzie w przyszłości tego nie wiemy. Z pewnością ma szanse wyróżnić się w każdym zawodzie artystycznym, który wybierze.

Wszystkie dyplomy i nagrody wręczył młodym twórcom prof. dr hab. Eugeniusz Zieliński, ojciec zmarłego przed pięciu laty Jarosława Zielińskiego.  To dzięki Niemu Fundacja zawdzięcza swoją działalność.

Na zakończenie uroczystości  goście wysłuchali krótkiego wystąpienia prezesa Zarządu Fundacji ARKONA Stanisława Grabowskiego, który przypomniał, że poza organizacją dzisiejszej uroczystości zarząd fundacji przygotował w tym roku kolejne numery „pisma młodzieży szkolnej” pt. „Las Kabacki”, w tym podwójny poświęcony 40-leciu Dzielnicy Ursynów, w którym zapoczątkowano nowy cykl w tym piśmie pod nazwą „Poczet Pisarzy Ursynowa”. Z informacji red. Grabowskiego dowiedziano się także, że Zarząd wydał także w tym roku bogato ilustrowany nowy zbiorek wierszy Jarosława Zielińskiego Miejsca nieznane, ponadto antologię Jestem głosem waszego świata, pomieszczono w niej wybrane szkice i eseje poświęcone twórczości młodo zmarłego twórcy. Wydano też ubiegłorocznemu laureatowi Złotej Róży Mikołajowi Wyrzykowskiemu tomik wierszy w ramach serii poetyckiej „44 wiersze”. Zbiorek nosi tytuł Rozmowy w drodze, a także ukazał się okazały tom Andrzeja Waltera pt. Czas zbierania kamieni inaugurujący serię krytyczną pod egidą ARKONY.

Spotkanie z poezją Jarosława Zielińskiego, z laureatami i stypendystami  zakończyły rozmowy oraz wspólne zdjęcia. Ktoś z gości tak podsumował tę uroczystość „Gala na całego” i można stwierdzić, iż jest to dobra puenta dla tego artykułu.

 

Patrycja Solecka

ZŁOTA RÓŻA DLA ANNY MARII MUSZ

10 lipca, 2017 w Komunikaty, Wydarzenia by Fundacja Arkona

Po raz czwarty zebrała się Kapituła Nagrody Literackiej im. Jarosława Zielińskiego, by przyznać Złotą Różę poecie do 41 roku życia oraz stypendia młodym twórcom. W połowie czerwca br. Kapituła w składzie: Aleksander Nawrocki (przewodniczący), Stanisław Grabowski (sekretarz), dr Lam Quang My, Andrzej Walter i Mikołaj J. Wachowicz (członkowie) spośród 15 przesłanych tytułów ostatecznie do finału wybrała 8 książek poetyckich następujących autorów: Konrad Góra (Nie), Gabriela Swatek (Na tropie marzeń), Izabela Trojanowska (Akt), Piotr Koprowski (Z historią (nie) w tle), Ewa Adamska (Wiersze, wersy, wersety), Anna Buchalska (Szeptem), Igor Jarek (Białaczka) i Anna Maria Musz (Lot nad miastem).

Po dyskusji, zakończonej jawnym głosowaniem, za najciekawszy w 2016 roku uznano tom wierszy Anny Marii Musz pt. Lot nad miastem wydany przez Zaułek Wydawniczy „Pomyłka”.

W uzasadnieniu członkowie Kapituły jednogłośnie stwierdzili, że książka odznacza się dojrzałością, autorka uważnie śledzi problemy współczesności, umie subtelnie przekazać uczucia pomiędzy dwojgiem ludzi. Jej wiersze są klarowne, bogate w treści, precyzyjne w formie. W swej twórczości poetka wielokrotnie sięga aforystycznej głębi, co budzi podziw czytelnika. Wśród poetyckich tomów wydanych w ubiegłym roku – zdaniem Kapituły – na mapie poetyckiej Anna Maria Musz jawi się jako twórca najbardziej zauważalny i wyrazisty, o dużych walorach intelektualnych. Kapituła stwierdziła ponadto, że Anna Maria Musz jest nadzieją polskiej literatury i wyraziła zadowolenie, że to właśnie ona otrzymała Złotą Różę.

Jednocześnie przyznano trzy stypendia literackie na rok szkolny 2017/2018. Uzyskali je: Anita Róg (Mielec), Marcin Molski (Warszawa) i Gabriela Swatek (Wojsławice).

Po raz pierwszy członkowie Kapituły przyznali pośmiertnie Ewie Adamskiej (1990–2005) Honorową Nagrodę Literacką im. Jarosława Zielińskiego za tom poetycki Wiersze, wersy, wersety.

KTO SIĘGNIE PO ZŁOTĄ RÓŻĘ?

15 marca, 2017 w Komunikaty, Wydarzenia by Fundacja Arkona

Już po raz czwarty Kapituła Nagrody Literackiej im. Jarosława Zielińskiego, młodo zmarłego poety, ogłasza konkurs o Złotą Różę. Konkurs jest przeznaczony dla autorów, którzy w bieżącym roku nie przekroczą 41 roku. Natomiast w ubiegłym roku wydali oryginalny tomik wierszy. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną, obraz znanego malarza oraz pamiątkowy dyplom.

W składzie Kapituły: Aleksander Nawrocki (przewodniczący), Stanisław Grabowski ((sekretarz Kapituły), dr Lam Quang My, Andrzej Walter i Mikołaj J. Wachowicz.

Autorzy ubiegający się o nagrodę, także wydawnictwa i instytucje, tomiki poetyckie powinni nadsyłać do 15 czerwca br. na adres: Stanisław Grabowski, ul. Koński Jar 2/27, 02-785 Warszawa, z zaznaczeniem na kopercie „Konkurs Literacki im. Jarosława Zielińskiego”. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w sierpniu br. Laureat zostanie powiadomiony listownie o przyznaniu nagrody oraz miejscu i terminie uroczystego jej wręczenia (wrzesień br.)

Jednocześnie Kapituła prosi o nadsyłanie nazwisk ewentualnych stypendystów w wieku do lat 18 (wraz z ich pracami poetyckimi i prozatorskimi) na adres powyżej. Wskazani przez Kapitułę stypendyści będą otrzymywali, co miesiąc, stypendium twórcze w roku szkolnym 2017/2018.

Telefony kontaktowe: 22-641-96-28 oraz 691-458-087.

ZŁOTA RÓŻA JUŻ PO RAZ TRZECI

23 października, 2016 w Komunikaty, Wydarzenia by Fundacja Arkona

goldenRoseFundacja Arkona im. Jarosława Zielińskiego od trzech lat aktywnie wspiera twórczość młodych, debiutujących poetów, funduje stypendia i przyznaje doroczną Nagrodę Literacką „Złota Różą”.

Laureatem tegorocznej nagrody „Złota Róża” za tom wierszy „Wspomnienia chwili obecnej”, został Mikołaj Wyrzykowski, 19-letni maturzysta, podejmujący właśnie studia z literatury współczesnej na francuskim uniwersytecie w Aix en Provence. Ten młody wszechstronnie utalentowany artystycznie poeta, ma już na swoim koncie kilka wydanych powieści.

Stypendystkami w roku szkolnym 2016/2017 zostały: Justyna Jaworska z Legionowa, pisząca liczne wiersze i wykazująca literackie uzdolnienia, i Urszula Wojtaś z Warszawy, drukująca wiersze m. in. w „Poezji Dzisiaj”, laureatka wielu poetyckich konkursów.

Uroczystość wręczenia nagrody i stypendiów odbyła się w dniu 9 września 2016 r. w Ursynotece Muzeum Warszawa – Ursynów przy ul. Barwnej 8.

Spotkanie z laureatem i stypendystkami poprzedziła recytacją wierszy Jarosława Zielińskiego, patrona Nagrody Literackiej „Złota Róża” Maria Gładkowska”, znana i lubiana aktorka teatralna i filmowa.

Najważniejszych gości wieczoru zaprezentował prowadzący spotkanie Mikołaj J. Wachowicz, a Prezes Zarządu Fundacji Arkona im. Jarosława Zielińskiego Stanisław Grabowski, wręczył całej trójce dyplomy poświadczające ich sukces, symboliczną różę oraz prezenty od Fundacji.

A laureatowi dodatkowo piękny obraz wręczył znany artysta i malarz Andrzej Kalina.

Laudację na cześć 19-letnego Mikołaja wygłosił poeta i krytyk Andrzej Walter.

Powiedział m. in.: „Tegoroczny laureat naszego konkursu o Złotą Róże, konkursu, podkreślmy to mocno, który powstał dzięki Jarkowi Zielińskiemu – poecie serca i młodości, bodaj najpiękniej zdefiniował czym jest poezja. Najsubtelniej dotknął owego lapidarium jej istoty: „Nie wiem, skąd przychodziły słowa, nie wiem tez , dokąd zmierzały – stałem tylko na drodze i próbowałem je oswoić, pisząc o tym, co teraz, czyli również o tym, co było i co być może”. Oto i esencja, ale i swoista forma deklaracji, nad wyraz skromna, nad wyraz delikatna, jak i nad wyraz metaforyczna. Oto może i manifest, obwieszczenie pewnego rodzaju credo: credo młodości, poezji i życia w świecie tak ponurym jaki widzimy za oknem.”

Wieczoru dopełniło wystąpienie poety dwóch narodów, Wietnamu i Polski, Lama Luang My, który zaprezentował swoje wiersze w języku wietnamskim opublikowane w nr 3 „Lasu Kabackiego”, pisma wydawanego przez Zarząd Fundacji Arkona. Najnowsze numery tego pisma omówił red. Stanisław Grabowski, zachęcając zebranych do jego lektury i do współpracy.

II TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA im. JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO

10 listopada, 2015 w Wydarzenia by Fundacja Arkona

DomLiteraturyW_Warszawie2    W Domu Literatury w Warszawie 7 listopada 2015 r. już po raz drugi odbył się TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA im. Jarosława Zielińskiego. Autorzy – amatorzy deklamowali swoje utwory poetyckie. Turniej odbywał się w ramach organizowanych tego dnia Zaduszek Poetyckich 2015.
Jury pod przewodnictwem prezesa Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich – Marka Wawrzkiewicza przyznało nagrody za najlepsze utwory : Elżbiecie Musiał, Agnieszce Kostuch, Marii Kościuszko i Michałowi Śniado-Majewskiemu. Turniej był ciekawą imprezą literacką, zachęcającą młodych do twórczości poetyckiej.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRODY LITERACKIEJ „ZŁOTA RÓŻA” I STYPENDIÓW

1 października, 2015 w Komunikaty, Wydarzenia by Fundacja Arkona

zlota_roza    W ramach konkursu o Nagrodę Literacką „Złota Róża” im. Jarosława Zielińskiego zorganizowanego po raz drugi nagrodę otrzymał Dominik Witosz z Londynu za debiutancką książkę pt. „Sinusoida uczuć. The Emoctional Sinusoid” wydaną w 2014 roku. Trzy stypendia literackie na rok szkolny 2015/2016 otrzymały: Anna Pyszniak z Technikum Księgarskiego im. Stefana Żeromskiego w Warszawie, Kinga Bogaczyk z V Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu oraz Wojciech Trybulec z Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim.
    Uroczystość wręczenia nagrody i stypendiów odbyła się 29 września 2015 r. w Bibliotece Publicznej Warszawa Ursynów przy ul. Barwnej 8. Laudację na cześć Laureata wygłosił krytyk literacki i poeta Andrzej Walter. Wiersze J. Zielińskiego deklamował znany aktor teatralny i filmowy Janusz Leśniewski. Swoje utwory prezentowali również laureaci konkursu. Własną grafikę wręczył laureatowi Andrzej Kalina, uznany artysta-malarz i wykładowca warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

SPOTKANIE POŚWIĘCONE PRZEKŁADOWI POEZJI JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO NA JĘZYK ALBAŃSKI

28 września, 2015 w Wydarzenia by Fundacja Arkona

    Wybitny tłumacz i poeta kosowski MAZLLUM SANEJA dokonał przekładu poezji poety Jarosława Zielińskiego, która ukaże się w zbiorku prezentującym wiersze w języku albańskim i polskim. Z tej okazji w Bibliotece Publicznej im. Juliusza Niemcewicza na Ursynowie w Warszawie odbyło się spotkanie dnia 28 kwietnia 2015 r.
    O przekładzie na język albański opowiadał Mazllum Saneja, podkreślając wielkość tłumaczonej poezji i swoistego postrzegania świata. „Jego poezja to zjawisko wyjątkowe zarówno gatunkowo jak i tematycznie. To liryka dyskursywno filozoficzna i metafizyczna. W centrum zainteresowania tej poezji znajdują się dwa momenty: ten, w którym świadomość zaczyna posługiwać się zmysłami i ten, w którym zmysły ją opuszczają. Wszechobecne jest na równi życie jak i śmierć.”
    Wiersze Jarosława Zielińskiego recytował z wielkim patosem znany artysta Janusz Leśniewski. Spotkanie przebiegło w podniosłej atmosferze.

„POETA CHOWA SIĘ W SŁOWACH” – „POETUL SE ASCUNDE IN CUVINTE”

15 stycznia, 2015 w Wydarzenia by Fundacja Arkona

poeta_chowa_sie_w_slowach     W Warszawie ukazało się polsko-rumuńskie wydanie wierszy Jarosława Zielińskiego pt. „Poeta chowa się w słowach”- „Poetul se ascunde in cuvinte”. Wyboru i przekładu wierszy dokonał prof. Alexandru G. Serban, mieszkający w Jassach, w Rumunii od wielu lat współpracujący z rumuńską Polonią. Wydawcą zbioru jest Oficyna Wydawnicza ASPRAW-JR. Tom zawierający 60 wierszy został przedstawiony na grudniowym posiedzeniu Rady Fundacji Arkona im. Jarosława Zielińskiego.

15 stycznia 2015 r. odbyła się promocja tomu w Klubie Księgarza w Warszawie. Z tej okazji na spotkanie z Czytelnikami przybył prof. Aleksandru G. Serban z Rumunii. Wśród gości obecni byli m. in. minister Józef Tejchman, aktorka Maria Gładkowska, piosenkarka i pisarka Joanna Rawik, wielu profesorów, byli poeci, dziennikarze i wydawcy, a także Rodzice poety: Helena i Eugeniusz Zielińscy.
Słowo wstępne wygłosił red. Leszek Żuliński, który komplementując poezję Zielińskiego stwierdził, m. in., iż mimo komunikatywności jest to poezji pełna wewnętrznego napięcia, bardzo aluzyjna, kulturowa, która zadziwia swoimi diagnozami oraz literackim kunsztem.
Wiersze czytali Janusz Leśniewski i Liliana Suster (w języku rumuńskim), która wraz z mężem Bogdanem była konsultantką tego tomu.
Oprawa muzyczna wieczoru była dziełem Joanny Mórawskiej, która brawurowe wykonała kompozycje filmowe Vladimiry Cosmy, m. in. do filmów: „Michał Strogow – kurier carski”, „Tajemniczy blondyn w czarnym bucie”, „Skrzydełko czy nózka”, „Asterlix kontra Obelisk”.
Organizatorów zaskoczyła obecność w Klubie prawie stu pięćdziesięciu osób, którzy na zakończenie zostali poczęstowani m. in. rumuńską mamałygą i rumuńskim winem.