GALA NA CAŁEGO

1 listopada, 2017 w Wydarzenia by Fundacja Arkona

         26 września br. w warszawskiej Ursynotece Muzeum przy ul. Barwnej 8 odbyła się po raz czwarty uroczystość wręczenia laureatce nagrody literackiej Złota Róża oraz stypendiów wytypowanym przez Kapitułę Nagrody Literackiej stypendystom.

Uroczystość rozpoczęła się od recytacji wiersza Jarosława Zielińskiego przez znanego ursynowskiego twórcę Wojciecha Dąbrowskiego blisko związanego z Fundacją ARKONA. To wprowadziło zebranych w odpowiedni nastrój, przypominając jednocześnie, że patronem Kapituły Nagrody Literackiej Złota Róża jest poeta i prozaik, a także informatyk Jarosław Zieliński (1971–2012), którego bliżej przedstawił prowadzący spotkanie Mikołaj J. Wachowicz.

Nagrodę literacką Złota Róża za wydany w ubiegłym roku zbiór wierszy otrzymała Anna Maria Musz. Młoda poetka może poszczycić się dorobkiem, którego mógłby jej pozazdrościć niejeden z starszych twórców. Jej nazwisko dobrze jest znane w prasie literackiej od kilku lat. Dwa jej dokonania mają charakter wręcz spektakularny, to wydana w Oficynie Wydawniczej STON2 monografia Poeta i przestrzeń. Portret literacki Stefana Jurkowskiego oraz opublikowany w ubiegłym roku tom poetycki Lot nad miastem, który to zauważyła i doceniła Kapituła Nagrody Literackiej im J. Zielińskiego w osobach: Aleksander Nawrocki (przewodniczący), Stanisław Grabowski (sekretarz), dr Lam My Quang, Mikołaj J. Wachowicz i Andrzej Walter (członkowie). Ten ostatni wygłosił laudację na cześć laureatki, mówiąc między innymi, że wiersze Anny Marii Musz z pewnością warte są wielokrotnej i wnikliwej lektury – każdy z nich jest przygodą intelektualną samą w sobie, a przy tym jakimś drogowskazem, jakąś obserwacją, sygnałem, zaczynem do dyskusji. Dlatego warto było je nagrodzić. Jako Kapituła nagrody dla „śmiałych odkrywców” jest ona wręcz zobowiązana do dostrzegania tego typu „zjawisk” w polskiej poezji współczesnej – wiersze te bowiem, swoją autonomią myśli i przeżyć, są właśnie czymś odrębnym, nowym i bardzo ciekawym i nasz głos być może spotęguje siłę rażenia tego tomu.

Należy koniecznie dodać, że sukces artystyczny Anny Marii Musz dodatkowo uhonorował swoim dziełem sztuki (obrazem) wybitny artysta malarz, absolwent warszawskiej ASP Andrzej Kalina, m.in. uczestnik kilkuset wystaw w kraju i zagranicą.

Następnie honorowy dyplom literacki wręczono mamie Ewy Adamskiej    (1990–2005) ), autorce tomu Wiersze, wersy, wersety wydanego w 2016 roku przez wydawnictwo EA. Mama Ewy, dr Elżbieta Staniszewska, przyjmując nagrodę Kapituły, powiedziała m.in., iż jest to dla niej szczególne wyróżnienie. Bo, jak stwierdziła Pierwsza Dama polskiej poezji, Julia Hartwig: Bliscy zaludniają moją pamięć i chcą z niej na chwilę wyjść. I wiersz daje taką możliwość. I tu jeszcze można dodać, że wielu z tych ludzi już nie ma. Więc oni tym bardziej domagają się obecności , bo człowiek, który żyje fizycznie, którego można spotkać na ulicy, sam sobie załatwia swoją obecność. Natomiast jesteśmy odpowiedzialni za stałą obecność zmarłych, a przynajmniej za to, żeby oprócz nas ktoś jeszcze mógł tę ich obecność dostrzec. Wydawcy książki Ewy Adamskiej Wiersze, wersy, wersety, mama i stryj, dziękują Kapitule za to uobecnienie Ewy w naszej rzeczywistości.

Zebrani wysłuchali recytacji wierszy Ewy Adamskiej pt. Dwa słowa o mnie, List – próba kontaktu oraz dedykowany mamie Dziękuję.

Andrzej Walter z kolei przybliżył obecnym, ważny jego zdaniem, utwór poetycki Ewy pt. Kto wiedziałby o mnie wszystko: Bo musi być na świecie ktoś / Kto wiedzieć o mnie będzie wszystko / Znane mu będą zarówno moje imię i nazwisko / Jak i najmniejsze drobiazgi z życia / Że mrużę oczy, gdy kroję jabłka / Że zawsze, kiedy oczy suche, policzki duszy strużkami zalane / Że wolę umrzeć teraz przy kochanych, niż na wieki pośród obcych […]

Kolejnym punktem tej uroczystości było uhonorowanie dyplomami, symbolicznymi różami oraz zbiorami książek trójki stypendystów.

Anita Róg jest uczennicą II LO im. Mikołaja Kopernika w Mielcu. Uczestniczy w pracach Mieleckiego Towarzystwa Literackiego. Nie tylko pisze wiersze, ale także gra na gitarze i keyboardzie, śpiewa i maluje. Brała udział w wielu konkursach literackich i muzycznych. Ma na swoim koncie sporo nagród, w tym I miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim „O Różę Karoliny”. Zdążyła wydać dotąd trzy tomiki poetyckie: Goniąc marzenia, Twarzą wiatru i Pisane ciszą. Debiutowała w nr 5 mieleckich „Artefaktów” (2016).

Zebranym zaprezentowała swój wiersz pt. Dotyk Julii, zaczynający się od słów: przyszłam dziś by cię / jeszcze raz dotknąć /Julio/ ten płomień szaleńczy / i złączone dłonie bezpiecznie / okryte nocą na wieki […]

Gabriela Swatek, która przyjechała na Ursynów z Wojsławic, małej miejscowości w województwie lubelskim, druga ze stypendystek, wydała dotąd jeden tomik wierszy pt. Na tropie marzeń, którego publikację zawdzięcza Fundacji Ku Przeszłości. To nie pierwsze spotkanie Gabrieli ze literaturą. Jest ona m.in. laureatką powiatowego konkursu literackiego „Złote pióro” (2014) oraz XIV Przeglądu Pieśni i Poezji Powstańczej i Patriotycznej zorganizowanej przez ZSP w Wojsławicach.           Uczniem ursynowskiego liceum jest trzeci stypendysta Marcin Molski, poeta o  niekonwencjonalnej wyobraźni, ale zubożylibyśmy jego portret gdybyśmy ograniczyli go tylko do poezji. To ponadto muzyk, pianista, a także kompozytor. Nic więc dziwnego, że Marcin, uczeń LXX Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Kamińskiego, po maturze, wybiera się na studia kompozytorskie do Akademii Muzycznej. Kim będzie w przyszłości tego nie wiemy. Z pewnością ma szanse wyróżnić się w każdym zawodzie artystycznym, który wybierze.

Wszystkie dyplomy i nagrody wręczył młodym twórcom prof. dr hab. Eugeniusz Zieliński, ojciec zmarłego przed pięciu laty Jarosława Zielińskiego.  To dzięki Niemu Fundacja zawdzięcza swoją działalność.

Na zakończenie uroczystości  goście wysłuchali krótkiego wystąpienia prezesa Zarządu Fundacji ARKONA Stanisława Grabowskiego, który przypomniał, że poza organizacją dzisiejszej uroczystości zarząd fundacji przygotował w tym roku kolejne numery „pisma młodzieży szkolnej” pt. „Las Kabacki”, w tym podwójny poświęcony 40-leciu Dzielnicy Ursynów, w którym zapoczątkowano nowy cykl w tym piśmie pod nazwą „Poczet Pisarzy Ursynowa”. Z informacji red. Grabowskiego dowiedziano się także, że Zarząd wydał także w tym roku bogato ilustrowany nowy zbiorek wierszy Jarosława Zielińskiego Miejsca nieznane, ponadto antologię Jestem głosem waszego świata, pomieszczono w niej wybrane szkice i eseje poświęcone twórczości młodo zmarłego twórcy. Wydano też ubiegłorocznemu laureatowi Złotej Róży Mikołajowi Wyrzykowskiemu tomik wierszy w ramach serii poetyckiej „44 wiersze”. Zbiorek nosi tytuł Rozmowy w drodze, a także ukazał się okazały tom Andrzeja Waltera pt. Czas zbierania kamieni inaugurujący serię krytyczną pod egidą ARKONY.

Spotkanie z poezją Jarosława Zielińskiego, z laureatami i stypendystami  zakończyły rozmowy oraz wspólne zdjęcia. Ktoś z gości tak podsumował tę uroczystość „Gala na całego” i można stwierdzić, iż jest to dobra puenta dla tego artykułu.

 

Patrycja Solecka