ZŁOTA RÓŻA DLA ANNY MARII MUSZ

10 lipca, 2017 w Komunikaty, Wydarzenia by Fundacja Arkona

Po raz czwarty zebrała się Kapituła Nagrody Literackiej im. Jarosława Zielińskiego, by przyznać Złotą Różę poecie do 41 roku życia oraz stypendia młodym twórcom. W połowie czerwca br. Kapituła w składzie: Aleksander Nawrocki (przewodniczący), Stanisław Grabowski (sekretarz), dr Lam Quang My, Andrzej Walter i Mikołaj J. Wachowicz (członkowie) spośród 15 przesłanych tytułów ostatecznie do finału wybrała 8 książek poetyckich następujących autorów: Konrad Góra (Nie), Gabriela Swatek (Na tropie marzeń), Izabela Trojanowska (Akt), Piotr Koprowski (Z historią (nie) w tle), Ewa Adamska (Wiersze, wersy, wersety), Anna Buchalska (Szeptem), Igor Jarek (Białaczka) i Anna Maria Musz (Lot nad miastem).

Po dyskusji, zakończonej jawnym głosowaniem, za najciekawszy w 2016 roku uznano tom wierszy Anny Marii Musz pt. Lot nad miastem wydany przez Zaułek Wydawniczy „Pomyłka”.

W uzasadnieniu członkowie Kapituły jednogłośnie stwierdzili, że książka odznacza się dojrzałością, autorka uważnie śledzi problemy współczesności, umie subtelnie przekazać uczucia pomiędzy dwojgiem ludzi. Jej wiersze są klarowne, bogate w treści, precyzyjne w formie. W swej twórczości poetka wielokrotnie sięga aforystycznej głębi, co budzi podziw czytelnika. Wśród poetyckich tomów wydanych w ubiegłym roku – zdaniem Kapituły – na mapie poetyckiej Anna Maria Musz jawi się jako twórca najbardziej zauważalny i wyrazisty, o dużych walorach intelektualnych. Kapituła stwierdziła ponadto, że Anna Maria Musz jest nadzieją polskiej literatury i wyraziła zadowolenie, że to właśnie ona otrzymała Złotą Różę.

Jednocześnie przyznano trzy stypendia literackie na rok szkolny 2017/2018. Uzyskali je: Anita Róg (Mielec), Marcin Molski (Warszawa) i Gabriela Swatek (Wojsławice).

Po raz pierwszy członkowie Kapituły przyznali pośmiertnie Ewie Adamskiej (1990–2005) Honorową Nagrodę Literacką im. Jarosława Zielińskiego za tom poetycki Wiersze, wersy, wersety.