VI Festiwal Poezji Słowiańskiej – Wspomnienia o poezji Jarosława Zielińskiego

17 listopada, 2013 w Wydarzenia by Fundacja Arkona

SAM_8737

VI FESTIWAL POEZJI Słowiańskiej – spotkanie w Klubie Księgarza w Warszawie Rynek Starego Miasta 22
Kierownik Jan Rodzeń

    VI Festiwal Poezji Słowiańskiej w Polsce 11 listopada 2013 r. w Klubie Księgarza Rynek Starego Miasta 22 w Warszawie stał się okazją do wspomnień o poezji. Na tę okoliczność ukazała się POEZJA Dzisiaj Nr 101/2013 wydawana przez naczelnego redaktora Aleksandra Nawrockiego prezentująca nowe antologie poezji. Rzecz to niebywała publikacja w jednym zbiorze 26 autorów.

    Wśród tych publikacji znalazł się esej o poezji Jarosława Zielińskiego pióra poety Stanisława Grabowskiego pt. „Powiedziałem wam wszystko co wiem. O poezji Jarosława Zielińskiego”. Autor eseju ukazuje wspomnienia na tle zbioru Jego poezji SŁOWA i LINIE wydanego przez Oficynę Wydawniczą ASPRA-JR, Warszawa 2012. Podkreśla, iż tej poezji należy się uważny namysł, gdyż próbuje oddać słowami liryki złożoność ludzkiej jednostki.

 

 

SAM_8753_1

Helena Zielińska, Krystyna Szymańska, Stanisław Grabowski i Eugeniusz Zieliński.

    „Poeci z pokolenia Jarosława Zielińskiego traktują swoje pisarstwo jako dziennik duszy, raptularz lirycznych myśli, nie liczą na żadne honoraria czy nagrody”. Słowa zaś zapisane w strofki mogą być jak pisze Jarosław Zieliński „najdoskonalszym pamiętnikiem, bo czytając je, mogę zobaczyć samego siebie z przeszłości, zobaczyć, ile się zmieniłem. Czy napisałbym jeszcze raz to samo? Czy już nie. Czy zaprzeczyłbym temu, co mówi ten wiersz ? Byłaby to najgorsza rzecz, która mogłaby mi się zdarzyć”. Esej jest wiernym oddaniem twórczości niedawno zmarłego poety i pisarza.