PLANY I PRZEDSIĘWZIĘCIA ZARZĄDU FUNDACJI ARKONA im. JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO

Zarząd Fundacji Arkona pod przewodnictwem Prezesa Stanisława Grabowskiego na 2014 r. zaplanował:

  1. Rozpisać konkurs poetycki im. Jarosława Zielińskiego na najciekawszą książkę poet-ycka wydaną w 2013 r. i powtarzać co roku. Kandydaci mogą być zgłaszani do 40 roku życia. Wyboru laureata dokona jury złożone z poetów i krytyków literackich. Otrzyma on nagrodę pieniężną oraz dyplom.
  2. Ustanowić stypendium pieniężne dla uzdolnionych poetycko młodych osób. Stypen-dium będzie wypłacane co miesiąc na konto stypendysty od września do września następnego roku. Preferowana będzie młodzież z małych ośrodków.
  3. Podjąć starania przygotowania spektaklu poetyckiego opartego na poezji Jarosława Zielińskiego z okazji przyznania corocznej nagrody poetyckiej im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie. Przypomnijmy, że Jarosław Zieliński jest honorowym laureatem tej nagrody za 2012 rok.
  4. Przygotować publikację Fundacji pod roboczym tytułem „Pamięci Jarka”.