RADA FUNDACJI ARKONA im. JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO

 

  • Grażyna Ulicka, Prezes Rady – profesor, nauczyciel akademicki.
  • Eugeniusz Zieliński,  Wiceprezes Rady – profesor, nauczyciel akademicki.
  • Wojciech Dąbrowski, Członek Rady – nauczyciel akademicki, poeta, pisarz, artysta.
  • Andrzej Kalina, Członek Rady – grafik, rysownik.
  • Andrzej Machnowski, Członek Rady – dziennikarz, redaktor, wydawca.
  • Jan Rodzim, Członek Rady – dziennikarz, wydawca,
  • Maciej Śnieżek, Członek Rady – dziennikarz, redaktor, pisarz.