Złota Róża dla Elizy Segiet

12 lipca, 2019 w Komunikaty, Wydarzenia by Fundacja Arkona

Po raz szósty Kapituła Nagrody Literackiej im. Jarosława Zielińskiego  (przewodniczący Aleksander Nawrocki) zmierzyłasię z przesłanymi jej tomikami poetyckimi, by nagrodzić najciekawszy tom wierszy wydanych w 2018 roku. Nie zabrakło też własnej inwencji związanej z poszukiwaniem nowych lektur w przyjaznych członkom Kapituły księgarniach i bibliotekach. Czy był to rok gorszy od ubiegłego, jeśli chodzi o obfitość i poziom literacki książek branych pod uwagę do nagrody? Trudno to ocenić. W każdym razie zapoznanie się z kilkudziesięcioma tomikami to duże przeżycie, to cała paleta twórczych indywidualności, języka, czy kreacji. To nas cieszy, a smuci jedynie fakt, iż tylko jednego twórcę możemy nagrodzić.

Do ścisłej czołówki poetów, którzy znaleźli uznanie członków Kapituły należeli: Dawid Jung (autor tomu Karaoke), Justyna Paluch (Infalia), Hanna Dikta (Awantury nie będzie), Marcin Badura (Szare mydło. Biały jeleń), Eliza Segiet (Magnetyczni), Marcin Jurzysta (Chatamorgana) i Jan Rojewski (Ikonoklazm).

Po dyskusji zakończonej jawnym głosowaniem laureatką Nagrody Literackiej im. Jarosława Zielińskiego Złota Róża za rok 2018 została Eliza Segiet, autorka tomu Magnetyczni. Utwory zamieszczone w tym zbiorku to jeszcze jedna bolesna rozprawa z grozą II wojny światowej, próba zgłębienia Holocaustu i tego wszystkiego, co się z nim wiąże. Należy docenić odwagę młodej poetki, iż zdecydowała się podjąć tak zdawałoby się wyeksploatowany we współczesnej literaturze temat. Kapituła doceniła i jej odwagę, i dobry poziom artystyczny wierszy. To utwory pozornie proste, ale łatwo dostrzec w nich tzw. drugie dno, oryginalne refleksje poszerzające wiedzę czytelnika o latach wojny, każdej wojny. Również łatwo zauważyć uniwersalność jej przesłania, dotarcie poprzez liryczne obrazy jakby do dna ludzkiego bytu, które uratować od zagłady człowieczeństwa mogła tylko wierność, miłość i przyjaźń. To mocno akcentuje poetka, to wchodzi w zakres jej kodeksu moralnego. Nie brakuje jej współczucia dla wojennych braci i sióstr, których dotknęła przemoc niemieckiego najeźdźcy. To jej niezniszczalne prawo do przypominania, do pamiętania, do kultywacji słów: „Jeśli my zapomnimy o nich – niech Bóg zapomni o nas”. Zdaniem poetki, w każdym poniżonym należy zobaczyć Człowieka, który ma prawo do życia, do założenia rodziny i do szczęścia. Zwłaszcza młodzi czytelnicy powinni zapoznać się z tym tomem wierszy, którego przesłanie brzmi: nadzieja umiera ostatnia.

Eliza Segiet opublikowała dotąd kilka życzliwie przyjętych tomików poetyckich, publikuje w prasie literackiej. Zdobyła też liczne nagrody literackie, w tym międzynarodowe.

Stypendystami Fundacji ARKONA na rok szkolny 2019/2020 zostali Ignacy Krzemiński-Iwan i Ines Leliwa.

Uroczystość wręczenia Złotej Róży, dyplomów oraz stypendiów odbędzie się we wrześniu br. w Ursynotece-Muzeum przy ul. Barwnej 8 w Warszawie, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni.

ZŁOTA RÓŻA DLA ANNY MARII MUSZ

10 lipca, 2017 w Komunikaty, Wydarzenia by Fundacja Arkona

Po raz czwarty zebrała się Kapituła Nagrody Literackiej im. Jarosława Zielińskiego, by przyznać Złotą Różę poecie do 41 roku życia oraz stypendia młodym twórcom. W połowie czerwca br. Kapituła w składzie: Aleksander Nawrocki (przewodniczący), Stanisław Grabowski (sekretarz), dr Lam Quang My, Andrzej Walter i Mikołaj J. Wachowicz (członkowie) spośród 15 przesłanych tytułów ostatecznie do finału wybrała 8 książek poetyckich następujących autorów: Konrad Góra (Nie), Gabriela Swatek (Na tropie marzeń), Izabela Trojanowska (Akt), Piotr Koprowski (Z historią (nie) w tle), Ewa Adamska (Wiersze, wersy, wersety), Anna Buchalska (Szeptem), Igor Jarek (Białaczka) i Anna Maria Musz (Lot nad miastem).

Po dyskusji, zakończonej jawnym głosowaniem, za najciekawszy w 2016 roku uznano tom wierszy Anny Marii Musz pt. Lot nad miastem wydany przez Zaułek Wydawniczy „Pomyłka”.

W uzasadnieniu członkowie Kapituły jednogłośnie stwierdzili, że książka odznacza się dojrzałością, autorka uważnie śledzi problemy współczesności, umie subtelnie przekazać uczucia pomiędzy dwojgiem ludzi. Jej wiersze są klarowne, bogate w treści, precyzyjne w formie. W swej twórczości poetka wielokrotnie sięga aforystycznej głębi, co budzi podziw czytelnika. Wśród poetyckich tomów wydanych w ubiegłym roku – zdaniem Kapituły – na mapie poetyckiej Anna Maria Musz jawi się jako twórca najbardziej zauważalny i wyrazisty, o dużych walorach intelektualnych. Kapituła stwierdziła ponadto, że Anna Maria Musz jest nadzieją polskiej literatury i wyraziła zadowolenie, że to właśnie ona otrzymała Złotą Różę.

Jednocześnie przyznano trzy stypendia literackie na rok szkolny 2017/2018. Uzyskali je: Anita Róg (Mielec), Marcin Molski (Warszawa) i Gabriela Swatek (Wojsławice).

Po raz pierwszy członkowie Kapituły przyznali pośmiertnie Ewie Adamskiej (1990–2005) Honorową Nagrodę Literacką im. Jarosława Zielińskiego za tom poetycki Wiersze, wersy, wersety.

KTO SIĘGNIE PO ZŁOTĄ RÓŻĘ?

15 marca, 2017 w Komunikaty, Wydarzenia by Fundacja Arkona

Już po raz czwarty Kapituła Nagrody Literackiej im. Jarosława Zielińskiego, młodo zmarłego poety, ogłasza konkurs o Złotą Różę. Konkurs jest przeznaczony dla autorów, którzy w bieżącym roku nie przekroczą 41 roku. Natomiast w ubiegłym roku wydali oryginalny tomik wierszy. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną, obraz znanego malarza oraz pamiątkowy dyplom.

W składzie Kapituły: Aleksander Nawrocki (przewodniczący), Stanisław Grabowski ((sekretarz Kapituły), dr Lam Quang My, Andrzej Walter i Mikołaj J. Wachowicz.

Autorzy ubiegający się o nagrodę, także wydawnictwa i instytucje, tomiki poetyckie powinni nadsyłać do 15 czerwca br. na adres: Stanisław Grabowski, ul. Koński Jar 2/27, 02-785 Warszawa, z zaznaczeniem na kopercie „Konkurs Literacki im. Jarosława Zielińskiego”. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w sierpniu br. Laureat zostanie powiadomiony listownie o przyznaniu nagrody oraz miejscu i terminie uroczystego jej wręczenia (wrzesień br.)

Jednocześnie Kapituła prosi o nadsyłanie nazwisk ewentualnych stypendystów w wieku do lat 18 (wraz z ich pracami poetyckimi i prozatorskimi) na adres powyżej. Wskazani przez Kapitułę stypendyści będą otrzymywali, co miesiąc, stypendium twórcze w roku szkolnym 2017/2018.

Telefony kontaktowe: 22-641-96-28 oraz 691-458-087.

ZŁOTA RÓŻA JUŻ PO RAZ TRZECI

23 października, 2016 w Komunikaty, Wydarzenia by Fundacja Arkona

goldenRoseFundacja Arkona im. Jarosława Zielińskiego od trzech lat aktywnie wspiera twórczość młodych, debiutujących poetów, funduje stypendia i przyznaje doroczną Nagrodę Literacką „Złota Różą”.

Laureatem tegorocznej nagrody „Złota Róża” za tom wierszy „Wspomnienia chwili obecnej”, został Mikołaj Wyrzykowski, 19-letni maturzysta, podejmujący właśnie studia z literatury współczesnej na francuskim uniwersytecie w Aix en Provence. Ten młody wszechstronnie utalentowany artystycznie poeta, ma już na swoim koncie kilka wydanych powieści.

Stypendystkami w roku szkolnym 2016/2017 zostały: Justyna Jaworska z Legionowa, pisząca liczne wiersze i wykazująca literackie uzdolnienia, i Urszula Wojtaś z Warszawy, drukująca wiersze m. in. w „Poezji Dzisiaj”, laureatka wielu poetyckich konkursów.

Uroczystość wręczenia nagrody i stypendiów odbyła się w dniu 9 września 2016 r. w Ursynotece Muzeum Warszawa – Ursynów przy ul. Barwnej 8.

Spotkanie z laureatem i stypendystkami poprzedziła recytacją wierszy Jarosława Zielińskiego, patrona Nagrody Literackiej „Złota Róża” Maria Gładkowska”, znana i lubiana aktorka teatralna i filmowa.

Najważniejszych gości wieczoru zaprezentował prowadzący spotkanie Mikołaj J. Wachowicz, a Prezes Zarządu Fundacji Arkona im. Jarosława Zielińskiego Stanisław Grabowski, wręczył całej trójce dyplomy poświadczające ich sukces, symboliczną różę oraz prezenty od Fundacji.

A laureatowi dodatkowo piękny obraz wręczył znany artysta i malarz Andrzej Kalina.

Laudację na cześć 19-letnego Mikołaja wygłosił poeta i krytyk Andrzej Walter.

Powiedział m. in.: „Tegoroczny laureat naszego konkursu o Złotą Róże, konkursu, podkreślmy to mocno, który powstał dzięki Jarkowi Zielińskiemu – poecie serca i młodości, bodaj najpiękniej zdefiniował czym jest poezja. Najsubtelniej dotknął owego lapidarium jej istoty: „Nie wiem, skąd przychodziły słowa, nie wiem tez , dokąd zmierzały – stałem tylko na drodze i próbowałem je oswoić, pisząc o tym, co teraz, czyli również o tym, co było i co być może”. Oto i esencja, ale i swoista forma deklaracji, nad wyraz skromna, nad wyraz delikatna, jak i nad wyraz metaforyczna. Oto może i manifest, obwieszczenie pewnego rodzaju credo: credo młodości, poezji i życia w świecie tak ponurym jaki widzimy za oknem.”

Wieczoru dopełniło wystąpienie poety dwóch narodów, Wietnamu i Polski, Lama Luang My, który zaprezentował swoje wiersze w języku wietnamskim opublikowane w nr 3 „Lasu Kabackiego”, pisma wydawanego przez Zarząd Fundacji Arkona. Najnowsze numery tego pisma omówił red. Stanisław Grabowski, zachęcając zebranych do jego lektury i do współpracy.

„LAS KABACKI” – NOWE PISMO MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

24 stycznia, 2016 w Komunikaty by Fundacja Arkona

    Zarząd Fundacji Arkona im. Jarosława Zielińskiego wystąpił z inicjatywą wydawania raz na kwartał pisma ekologiczno-literackiego dla młodzieży szkolnej. Ukazał się już Nr 1 październik – grudzień 2015. Naczelny Redaktor Stanisław Grabowski w słowie od Redaktora pisze, że liczymy na młodych czytelników, a pismo ma stać się ich trybuną, gdzie będą mogli swobodnie wypowiadać się na wszystkie nurtujące młodzież tematy.
    W pierwszym numerze zamieszczone zostały wiersze patrona Fundacji J. Zielińskiego, rozmowa ze stypendystką Kingą Bogaczyk, eseje o Lesie Kabackim i ekologii, przegląd prasy ekologicznej i literackiej.
Las Kabacki, Ekologia i Literatura

NOWE WYDANIE „PAMIĘTAMY 2”

20 stycznia, 2016 w Komunikaty by Fundacja Arkona

    Fundacja Arkona im. Jarosława Zielińskiego po raz drugi wydała publikację „PAMIĘTAMY 2.” , Warszawa 2015. Jest ona zbiorem artykułów o twórczości J. Zielińskiego pisarzy i poetów: Aleksandra Nawrockiego, Stanisława Grabowskiego, Andrzeja Waltera, Zbigniewa Michalskiego, Mikołaja J. Wachowicza i innych. Obszerne Kalendarium życia i twórczości J. Zielińskiego prezentuje Mikołaj J. Wachowicz.
    Zamieszcza ona również komunikat o Nagrodzie Złotej Róży za rok 2014 i relację z wieczoru z poezją poświęconego wręczeniu tej nagrody i stypendiów, który odbył się 12 września 2014 roku w Bibliotece Publicznej Warszawa Ursynów.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRODY LITERACKIEJ „ZŁOTA RÓŻA” I STYPENDIÓW

1 października, 2015 w Komunikaty, Wydarzenia by Fundacja Arkona

zlota_roza    W ramach konkursu o Nagrodę Literacką „Złota Róża” im. Jarosława Zielińskiego zorganizowanego po raz drugi nagrodę otrzymał Dominik Witosz z Londynu za debiutancką książkę pt. „Sinusoida uczuć. The Emoctional Sinusoid” wydaną w 2014 roku. Trzy stypendia literackie na rok szkolny 2015/2016 otrzymały: Anna Pyszniak z Technikum Księgarskiego im. Stefana Żeromskiego w Warszawie, Kinga Bogaczyk z V Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu oraz Wojciech Trybulec z Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim.
    Uroczystość wręczenia nagrody i stypendiów odbyła się 29 września 2015 r. w Bibliotece Publicznej Warszawa Ursynów przy ul. Barwnej 8. Laudację na cześć Laureata wygłosił krytyk literacki i poeta Andrzej Walter. Wiersze J. Zielińskiego deklamował znany aktor teatralny i filmowy Janusz Leśniewski. Swoje utwory prezentowali również laureaci konkursu. Własną grafikę wręczył laureatowi Andrzej Kalina, uznany artysta-malarz i wykładowca warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

WYNIKI KONKURSU NA NAGRODĘ LITERACKĄ im. JAROSŁAWA ZIELISKIEGO

6 lipca, 2014 w Komunikaty, Wydarzenia by Fundacja Arkona

goldenRoseKOMUNIKAT FUNDACJI ARKONA

O WYNIKACH KONKURSU NA NAGRODĘ LITERACKĄ im. JAROSŁAWA ZIELISKIEGO

KAPITUŁA NAGRODY LITERACKIEJ im. Jarosława Zielińskiego ZŁOTA RÓŻA na posiedzeniu 24 czerwca 2014 r. pod przewodnictwem wybitnego poety, krytyka i redaktora Aleksandra Nawrockiego przyznała po raz pierwszy nagrodę literacką i stypendia.

    Spośród 16 książek, które spełniały warunki konkursu, w finale ostatecznie znalazło się ich siedem.
Nagrodę otrzymała MONIKA CICHOŃ za tomik poetycki GRA W ZIELONE (Mielec 2013).
21 – letnia Monika Cichoń z Podborza jest członkinią Grupy Literackiej w Mielcu. Młoda autorka z wielką swobodą porusza się po wielu obszarach poezji, której wyróżnikami jest prawda, emocja, wiara w piękno, miłość i dobro. Jej liryka jest dojrzała, bardzo osobista, pełna młodzieńczej pasji. Poetka umie patrzeć na świat w swój własny i oryginalny sposób, imponuje także literackim oczytaniem.

    Kapituła przyznała także dwa stypendia literackie im. Jarosława Zielińskiego młodym i uzdolnionym poetycko uczniom szkół ponadpodstawowych. Pierwszymi stypendystami w roku szkolnym 2014/2015 zostali: SANDRA POKOJSKA (l.15) z Gimnazjum w Zespole Szkół w Marzęcicach i JAKUB PIOTR CHRUŚCIEL (l.16) z Gimnazjum i Liceum im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim.
Laureatce i stypendystom Kapituła serdecznie gratuluje !

Warszawa 24 czerwiec 2014

KONKURS NA NAGRODĘ LITERACKĄ im. JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO

23 marca, 2014 w Komunikaty, Wydarzenia by Fundacja Arkona

    FUNDACJA ARKONA  ogłasza konkurs o Złotą Różę, Nagrodę Literacką im. Jarosława Zielińskiego. Konkurs przeznaczony jest dla autorów z rocznika 1974 i młodszych, którzy wydali w roku 2013 oryginalny i nowy tomik poezji. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną i pamiątkowy dyplom. W skład Kapituły Nagrody wchodzą: Aleksander Nawrocki (przewodniczący), Stanisław Grabowski(sekretarz), Lam Luang My, Andrzej Walter i Mikołaj Juliusz Wachowicz.

    Autorzy ubiegający się o nagrodę, a także wydawnictwa i instytucje, tomiki poetyckie powinni nadsyłać do końca lipca br. na adres : Stanisław Grabowski, ul. Koński Jar 2/27, 02-785 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Konkurs literacki im. Jarosława Zielińskiego”. Ogłoszenie wyników Konkursu pod koniec sierpnia.

    Laureat zostanie powiadomiony listownie o przyznaniu nagrody oraz o miejscu i terminie uroczystego jej wręczenia.

    Telefony kontaktowe: stacjonarny (22) 641 96 28; komórkowy 691 458 087