KONKURS NA NAGRODĘ LITERACKĄ im. JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO

23 marca, 2014 w Komunikaty, Wydarzenia by Fundacja Arkona

    FUNDACJA ARKONA  ogłasza konkurs o Złotą Różę, Nagrodę Literacką im. Jarosława Zielińskiego. Konkurs przeznaczony jest dla autorów z rocznika 1974 i młodszych, którzy wydali w roku 2013 oryginalny i nowy tomik poezji. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną i pamiątkowy dyplom. W skład Kapituły Nagrody wchodzą: Aleksander Nawrocki (przewodniczący), Stanisław Grabowski(sekretarz), Lam Luang My, Andrzej Walter i Mikołaj Juliusz Wachowicz.

    Autorzy ubiegający się o nagrodę, a także wydawnictwa i instytucje, tomiki poetyckie powinni nadsyłać do końca lipca br. na adres : Stanisław Grabowski, ul. Koński Jar 2/27, 02-785 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Konkurs literacki im. Jarosława Zielińskiego”. Ogłoszenie wyników Konkursu pod koniec sierpnia.

    Laureat zostanie powiadomiony listownie o przyznaniu nagrody oraz o miejscu i terminie uroczystego jej wręczenia.

    Telefony kontaktowe: stacjonarny (22) 641 96 28; komórkowy 691 458 087