Uroczystość wręczenia nagrody literackiej im. Jarosława Zielińskiego „Złota Róża”

28 września, 2014 w Wydarzenia by Fundacja Arkona

   W wyniku rozstrzygnięcia Konkursu o Złotą Różę, Nagrody Literackiej im Jarosława Zielińskiego, przyznawanej młodym poetom za najciekawszy tomik wierszy wydany w ostatnim okresie, ogłoszonego przez Fundację Arkona, odbyła się w dniu 12 września 2014 r. Uroczystość wręczenia Nagrody w Bibliotece Publicznej Warszawa – Ursynów.

   Kapituła Nagrody pod przewodnictwem wybitnego poety, krytyka i redaktora „Poezja Dzisiaj” Aleksandra Nawrockiego i sekretarza poety Stanisława Grabowskiego spośród 16 książek zgłoszonych do Konkursu wybrała 7 pozycji. Ostatecznie pierwszą w historii laureatką Złotej Róży została 21 – letnia Monika Cichoń z Podborza, członkini  Grupy Literackiej „Słowo” w Mielcu za tomik poezji „Gra w zielone” (2013).

   To bardzo obiecujący poetycki debiut. Jurorzy zwrócili przede wszystkim uwagę na nieskrępowaną wyobraźnię laureatki, która pozwala młodej autorce z wielką swobodą poruszać się po wielu obszarach poezji, której wyróżnikami jest prawda, emocja, wiara w piękno, miłość i dobro. To liryka dojrzała, bardzo osobista, o dużej sile obrazowania, pełna młodzieńczej pasji i niezgody na świat. Zaskakuje świeżością używanych środków poetyckich, odwagą w stawianiu diagnoz, lekkością sformułowań. Poetka umie patrzeć na świat w swój własny i oryginalny sposób, imponuje także literackim oczytaniem.

   Kapituła przyznała również dwa stypendia literackie im. Jarosława Zielińskiego młodym i uzdolnionym poetycko uczniom szkół ponadpodstawowych . Pierwszymi stypendystami w roku szkolnym 2014/2015 zostali: Sandra Pokojska (l.15) z Gimnazjum w Zespole Szkół w Marzęcicach, pow. nowomiejskiego, i Jakub Piotr Chruściel (l.16) z Gimnazjum i Liceum im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim.

   Uroczystości wręczenia nagród i dyplomów przewodniczył – wśród licznie zgromadzonej publiczności – Aleksander Nawrocki. Poetka Monika Cichoń przybyła na Uroczystość w towarzystwie członków mieleckiej grupy literackiej „Słowo” z prezesem i poetą Zbigniewem Michalskim. Laudację wygłosił Andrzej Walter, znakomity poeta, krytyk literacki, a ponadto artysta-fotografik. Powiedział „Gra w zielone” stanowi wyraz głosu pokolenia. Obserwując młodych ludzi, którzy twardo chodzą po ziemi, a jednocześnie chowają się przed życiem, ma wrażenie, że autorka odzwierciadla stan duszy ludzi wchodzących w dorosłość, nakładając im maski w odczytywaniu kodu pojęć nowego tysiąclecia. Poetka odebrała  nagrodę pieniężną, dyplom z herbacianą różą, pamiątkowy plakat, oryginalny obraz Andrzeja Kaliny i książki autorstwa Jarosława Zielińskiego.

   Pierwsza stypendystka Sandra Pokojska pochodzi z ziemi warmińsko-mazurskiej, miejscowości położonej blisko znanego z historii Grunwaldu. Pisze wiersze i opowiadania, prowadzi Blog w Internecie, gdzie zamieszcza swoje utwory. Twórczość poetycką traktuje jako hobby. Dzięki Internetowi potrafi spełniać swoje marzenia.

   Jakub Piotr Chruściel pisze wiersze i nie uzewnętrznia się specjalnie. Na Konkurs przesłał kilka. W ich treści wyraża wrażliwość na „sens życia”.

   Stypendyści czytali swoje wiersze i opowiadali o sobie. Redaktor Aleksander Nawrocki zachęcał ich, przypominając, że twórczość musi być promowana, żeby się przebiła do jak najszerszego gremium.

   Każdy stypendysta otrzymuje przyznane stypendium co miesięczne na rok szkolny 2014/2015(200 zł).  W czasie Uroczystości odebrali  także dyplom z  herbacianą różą, plakat i książki autorstwa Jarosława Zielińskiego.

   W liryczny nastój obecnych na sali wprowadziła Grupa Teatralna Studio2 z Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie, prezentując spektakl oparty na wierszach Jarosława Zielińskiego pt. „Irlandzki bal”. Z kolei młodziutka piosenkarka Izabela Małkowska zaśpiewała pieśni regionalne, która wraz koleżankami , w tym akordeonistką, przyjechała specjalnie z Kurpiowszczyzny, miejscowości Małowidz na zaproszenie Aleksandra Nawrockiego. Wśród wykonanych wielu piosenek jedną dedykowała pamięci Jarosława Zielińskiego.

   Uroczystość stanowiła doniosłe wydarzenie kulturalne przypomnienia idei tomiku poezji „Słowa i linie” Jarosława Zielińskiego na początku nowego roku kulturalnego przypadającego na miesiąc wrzesień na Ursynowie i w innych dzielnicach Warszawy. Fundacja Arkona wpisała się twórczo w działania na rzecz upowszechnienia kultury wśród mieszkańców dzielnicy i zacieśniania więzów z aktywnymi ludźmi małych miejscowości.