W lipcu 2013 r. na Ursynowie w Warszawie została powołana i rozpoczęła działalność Fundacja Arkona im. Jarosława Zielińskiego, przedwcześnie zmarłego ursynowskiego poety, którego tomik poetycki SŁOWA i LINIE uzyskał pośmiertną Nagrodę im. ks. Jana Twardowskiego.

    Nadanie Fundacji nazwy Arkona jest nawiązaniem do Księgarni Arkona prowadzonej w latach 1990-2012 na Ursynowie, a założonej przez matkę Helenę i syna Jarosława Zielińskich. Wywodzi się ona od nazwy średniowiecznego grodu słowiańskich Rugian, położonego na wyspie Rugia(Północne Niemcy) promieniującego tradycją, wierzeniami i kulturą wczesnośredniowieczną na obszary dzisiejszej Środkowej Europy.

    Celem Fundacji jest wspieranie i popularyzacja wśród młodego pokolenia różnorodnych przedsięwzięć z dziedziny poezji. Fundacja chce przyznawać utalentowanym młodym poetom nagrody i stypendia pieniężne. Zamierza także powołać do życia kwartalnik literacko-ekologiczny dla młodzieży ursynowskiej pod nazwą „Las Kabacki” – forum dla wymiany poglądów i publikacji debiutujących młodych piór.

    Fundatorami są rodzice Jarka Helena i Eugeniusz Zielińscy. Prezesem Zarządu Fundacji jest znany poeta Stanisław Grabowski. W skład Zarządu wchodzą ponadto aktywne działaczki społeczne Krystyna Szal-Szymańska i Anna Walczak.

    Fundacja liczy na poparcie szlachetnej idei i otoczenie opieką młodych talentów przez władze samorządowe i inne organizacje, a także nauczycieli, zwłaszcza polonistów zawsze chętnych do pomocy gdy chodzi o promowanie słowa ojczystego.

    Fundacja ma:

  • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000488375,
  • nadany Numer Identyfikacji Podatkowej pod numerem NIP 9512375794,
  • nadany Numer Identyfikacyjny Regon 147034930,
  • założone konto bankowe 02124062501111001055869798.

Zarząd Fundacji