KSIĄŻKA PAMIĘTAMY O POECIE JAROSŁAWIE ZIELIŃSKIM

6 kwietnia, 2014 w Wydarzenia by Fundacja Arkona

DSC00070        Fundacja Arkona im. Jarosława Zielińskiego działająca w Warszawie wydała osobliwą książkę o pamięci poety. Na prawie stu stronach jej redaktorzy pomieścili artykuły i recenzje oraz inne informacje, wcześniej już publikowane, które w sposób wszechstronny przybliżają dorobek twórczy zmarłego w 2012 roku poety i pisarza Jarosława Zielińskiego.
        Pisarze tekstów widzą w Jarosławie Zielińskim przede wszystkim poetę, i to niezwykle oryginalnego, autentycznego, poetę-myśliciela, filozofa, o dużej wiedzy i wrażliwości. Zastanawiają się też m.in. do czego była potrzebna poezja temu, który był „uczestnikiem najbardziej może w dziejach kultury szerokiej wspólnoty czytelniczej – wspólnoty Internetu”. Pisał wiersze i artykuły od szkolnych lat. Autorzy recenzji tomu poezji „Słowa i linie” utrzymują, że w niej widział przede wszystkim rozwiązanie swoich egzystencjalnych problemów, szukał remedium na smutek dnia codziennego, stanowiła jego pamiętnik liryczny, bardzo osobisty, który miał też pewne cechy autoterapii.
        Poezji Jarosława Zielińskiego poświęcają utwory znakomici poeci Piotr Matywiecki, Stanisław Nyczaj, Aleksander Nawrocki, Stanisław Grabowski, Andrzej Walter.

        W książce są też recenzje zbioru opowiadań fantastycznych „Sytuacja krytyczna” Jarosława Zielińskiego, a także wspomnienia Jego przyjaciół. W wywodach stawiają pytanie czy miał szanse dorównać najlepszym polskim twórcom SF, gdyż w świecie fantasy poruszał się z wielką swobodą i pewnością siebie. Nic, co związane z SF nie było mu obce.
        Podobnie nie obca mu była informatyka, szybko stał się jednym z ekspertów w tej dziedzinie. Publikował wiele artykułów w „Gazecie Wyborczej. Wynikiem tej twórczości była książka „Marketing polityczny w Internecie”. Recenzent Jędrzej Konieczka napisał: „[…}, że poeta jest autorem udanej książki z dziedziny politologii, to się chyba zdarza bardzo rzadko, ale jednak się zdarza”.
        Jego poetycki tom „Słowa i linie” wzbudził emocje nie tylko krytyków i czytelników, ale także otrzymał pośmiertną Honorową Nagrodę Literacką im. ks. Jana Twardowskiego. O nagrodzie wspominają recenzje i laudacje.
        Książka „Pamiętamy” przybliża dorobek twórczy Jarosława Zielińskiego. Powstała Fundacja Arkona Jego Imienia dąży do jego upowszechnienia. Powołała Kapitułę Nagrody literackiej im. Jarosława Zielińskiego pod nazwą Złota Róża oraz będzie fundowała stypendia dla uzdolnionej literacko młodzieży szkolnej, zwłaszcza z małych ośrodków kulturalnych.
        Publikacja gromadzi i systematyzuje artykuły i recenzje oraz inne informacje o poecie Jarosławie Zielińskim publikowane w różnych czasopismach oraz stwarza możliwości łatwiejszego dostępu do opisanego dorobku. Pochwała należy się więc aktywnie działającej Fundacji.