Pamięć o młodych.

5 marca, 2016 w O Nas by Fundacja Arkona

Mieczysław Czychowski - Żuławskie wierzby

Mieczysław Czychowski Żuławskie wierzby

Ze Stanisławem Grabowskim, prezesem Zarządu Fundacji ARKONA im. J. Zielińskiego, rozmawia Zbigniew Majewski.

Zbigniew Majewski: Piszesz wiersze i prezesujesz…

Stanisław Grabowski: …Także piszę opowiadania, monografie, recenzje, eseje, sztuki na scenę… Jestem ponadto sekretarzem Kapituły Nagrody Literackiej im. Jana Twardowskiego. Związany też jestem z kilkoma organizacjami społecznymi… Zobacz pelny zapis rozmowy na stronie PISARZE.PL …

NAGRODA LITERACKA IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO

26 lipca, 2014 w O Nas, Wydarzenia by Fundacja Arkona

    W dniu 3 czerwca 2014 roku, w Sali Koncertowej Pałacu Sokoła, prezydent Pruszkowa, Jan Starzyński wręczył doroczną nagrodę literacką im. Ks. Jana Twardowskiego. Nagroda ta przyznawana jest za najlepszy tom poezji roku poprzedzającego jej wręczenie, a w 2014 roku został nią uhonorowany Przemysław Dakowicz – za tom pod tytułem Łączka…

    Wieczór uświetniła recytacja wierszy Laureata Nagrody Honorowej za 2012 rok, Jarosława Zielińskiego w wykonaniu Grupy Teatralnej Studio2 MDK Pruszków… czytaj więcej na stronie miasta pruszkow.pl…

 

WITAMY NA NOWEJ STRONIE FUNDACJI ARKONA im. JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO

5 sierpnia, 2013 w O Nas by Fundacja Arkona

     W lipcu 2013 r. na Ursynowie w Warszawie została powołana i rozpoczęła działalność Fundacja Arkona im. Jarosława Zielińskiego, przedwcześnie zmarłego ursynowskiego poety, którego tomik poetycki SŁOWA i LINIE uzyskał pośmiertną Nagrodę im. ks. Jana Twardowskiego.

    Nadanie Fundacji nazwy Arkona jest nawiązaniem do Księgarni Arkona prowadzonej w latach 1990-2012 na Ursynowie, a założonej  przez matkę Helenę i syna Jarosława Zielińskich. Wywodzi się ona  od nazwy  średniowiecznego grodu słowiańskich Rugian, położonego na wyspie Rugia(Północne Niemcy) promieniującego tradycją, wierzeniami i kulturą wczesnośredniowieczną na obszary dzisiejszej Środkowej Europy.

    Celem Fundacji jest wspieranie i popularyzacja wśród młodego pokolenia różnorodnych przedsięwzięć z dziedziny poezji. Fundacja chce przyznawać utalentowanym młodym poetom nagrody i stypendia pieniężne. Zamierza także powołać do życia kwartalnik literacko-ekologiczny dla młodzieży ursynowskiej pod nazwą „Las Kabacki” – forum dla wymiany poglądów i publikacji debiutujących młodych piór.

    Fundatorami są rodzice Jarka Helena i Eugeniusz Zielińscy. Prezesem Zarządu Fundacji jest znany poeta Stanisław Grabowski. W skład Zarządu wchodzą ponadto aktywne działaczki społeczne Krystyna Szal-Szymańska i Anna Walczak.

    Fundacja liczy na poparcie szlachetnej idei i otoczenie opieką  młodych talentów przez władze samorządowe i inne organizacje, a także nauczycieli, zwłaszcza polonistów zawsze chętnych do pomocy gdy chodzi o promowanie słowa ojczystego.

    Fundacja ma:

  • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000488375,
  • nadany Numer Identyfikacji Podatkowej pod numerem  NIP 9512375794,
  • nadany Numer Identyfikacyjny Regon 147034930,
  • założone konto bankowe 02124062501111001055869798.

Zarząd Fundacji