ZŁOTA RÓŻA JUŻ PO RAZ TRZECI

23 października, 2016 w Komunikaty, Wydarzenia by Fundacja Arkona

goldenRoseFundacja Arkona im. Jarosława Zielińskiego od trzech lat aktywnie wspiera twórczość młodych, debiutujących poetów, funduje stypendia i przyznaje doroczną Nagrodę Literacką „Złota Różą”.

Laureatem tegorocznej nagrody „Złota Róża” za tom wierszy „Wspomnienia chwili obecnej”, został Mikołaj Wyrzykowski, 19-letni maturzysta, podejmujący właśnie studia z literatury współczesnej na francuskim uniwersytecie w Aix en Provence. Ten młody wszechstronnie utalentowany artystycznie poeta, ma już na swoim koncie kilka wydanych powieści.

Stypendystkami w roku szkolnym 2016/2017 zostały: Justyna Jaworska z Legionowa, pisząca liczne wiersze i wykazująca literackie uzdolnienia, i Urszula Wojtaś z Warszawy, drukująca wiersze m. in. w „Poezji Dzisiaj”, laureatka wielu poetyckich konkursów.

Uroczystość wręczenia nagrody i stypendiów odbyła się w dniu 9 września 2016 r. w Ursynotece Muzeum Warszawa – Ursynów przy ul. Barwnej 8.

Spotkanie z laureatem i stypendystkami poprzedziła recytacją wierszy Jarosława Zielińskiego, patrona Nagrody Literackiej „Złota Róża” Maria Gładkowska”, znana i lubiana aktorka teatralna i filmowa.

Najważniejszych gości wieczoru zaprezentował prowadzący spotkanie Mikołaj J. Wachowicz, a Prezes Zarządu Fundacji Arkona im. Jarosława Zielińskiego Stanisław Grabowski, wręczył całej trójce dyplomy poświadczające ich sukces, symboliczną różę oraz prezenty od Fundacji.

A laureatowi dodatkowo piękny obraz wręczył znany artysta i malarz Andrzej Kalina.

Laudację na cześć 19-letnego Mikołaja wygłosił poeta i krytyk Andrzej Walter.

Powiedział m. in.: „Tegoroczny laureat naszego konkursu o Złotą Róże, konkursu, podkreślmy to mocno, który powstał dzięki Jarkowi Zielińskiemu – poecie serca i młodości, bodaj najpiękniej zdefiniował czym jest poezja. Najsubtelniej dotknął owego lapidarium jej istoty: „Nie wiem, skąd przychodziły słowa, nie wiem tez , dokąd zmierzały – stałem tylko na drodze i próbowałem je oswoić, pisząc o tym, co teraz, czyli również o tym, co było i co być może”. Oto i esencja, ale i swoista forma deklaracji, nad wyraz skromna, nad wyraz delikatna, jak i nad wyraz metaforyczna. Oto może i manifest, obwieszczenie pewnego rodzaju credo: credo młodości, poezji i życia w świecie tak ponurym jaki widzimy za oknem.”

Wieczoru dopełniło wystąpienie poety dwóch narodów, Wietnamu i Polski, Lama Luang My, który zaprezentował swoje wiersze w języku wietnamskim opublikowane w nr 3 „Lasu Kabackiego”, pisma wydawanego przez Zarząd Fundacji Arkona. Najnowsze numery tego pisma omówił red. Stanisław Grabowski, zachęcając zebranych do jego lektury i do współpracy.